AYT Geometri Konuları

 1. Doğruda ve Üçgende Açılar
 2. Dik ve Özel Üçgenler
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 5. Üçgende Alanlar
 6. Üçgende Açıortay Bağıntıları
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 10. Çokgenler
 11. Dörtgenler
 12. Yamuk
 13. Paralelkenar
 14. Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 15. Dikdörtgen
 16. Kare
 17. Çemberde Açılar
 18. Çemberde Uzunluk
 19. Daire
 20. Prizmalar
 21. Piramitler
 22. Küre
 23. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 24. Vektörler-1
 25. Doğrunun Analitiği
 26. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
 27. Uzay Geometri
 28. Dönüşümlerle Geometri
 29. Trigonometri
 30. Çemberin Analitiği
 31. Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
 32. Parabol
 33. Elips
 34. Hiperbol